Kunder

Pigxcel och digitalisering lyfter Granholms Grönsaker

Efter år av tester runt om i världen är nu det första fullskaliga systemet av Pigxcel i drift i Finland. Pionjärerna som använder den allra senaste spjutspetsteknologin inom automatisk vägning, är Granholms Grönsaker Ab i finska Petsmo.

Familjen Granholm bedriver verksamheten sedan 2001, en grisproduktionsgård med cirka 3 000 grisar/år. Förutom grisproduktionen driver de även en grönsaksodling samt en spannmålsodling som förser grisarna med mat.

I grisstallet är det Pernilla Granholm, som basar. Pernilla sköter grisarna dagligen och säger att Pigxcel kommer att bidra till ökad kontroll över produktionen. Hon lyfter foderoptimering och förbättrad hälsa för både grisar och personal som de främsta fördelarna med automatisk vägning. 

En annan viktig fördel med en optimerad produktion är en reducerad miljöpåverkan, som kan minska med så mycket som 10% koldioxidekvivalenter. 

Tony Granholm, en av fem i familjen Granholms verksamhet, säger att han ständigt letar efter nya verktyg för digitalisering: ”Digitalisering är lösningen för att kunna arbeta smartare samtidigt som du sparar tid och tjänar mer pengar.”

Att han lever som han lär blir tydligt när han visar oss runt på gården. Här finner vi förutom det nyinstallerade Pigxcel, bland annat två självkörande traktorer. Tony berättar entusiastiskt om den automatiska planteringsmaskinen som han planerar att också införskaffa till gården. 

”Om en digital investering betalar av sig inom tre år, så är det ett enkelt beslut att fatta”, säger Tony.

Kund:
Granholms Grönsaker Ab, Petsmo, Finland.

Årsproduktion:
3000 grisar

Installerade Pigxcel:
År 2022

Kontakt:
För mer information om
Granholms Grönsaker Ab

Rebecca Granholm
+358 50 555 0065

Tony Granholm
+358 50 597 2441

info@granholmsgronsaker.fi
www.granholmsgronsaker.fi