Forskning & Utveckling

Forskningsprojekt för individigenkänning

Tillsammans med Computer Vision Laboratory vid Linköpings universitet har vi genomfört ett forskningsprojekt för individigenkänning inom initiativet Agtech 2030: AI Individanalys: Identifiering av individer från bilder och bildsekvenser.
https://liu.se/forskning/agtech2030