Pigxcel™ - The Intelligent Weigh

Det smarta sättet att optimera lönsamheten i grisproduktion

Pigxcel är en ny, svensk uppfinning som väger grisar automatiskt med hjälp av kamerateknik och AI. Med automatisk vägning övervakas grisarnas hela tillväxtperiod vilket gör det enklare att träffa rätt slaktvikt och därmed optimera lönsamheten i grisproduktionen.

Avvikelser

Tidig indikation på individer/ boxar som avviker från den önskade tillväxtkurvan. Felsökning kan ske och rätt åtgärd kan omedelbart sättas in utan förlorad produktionstid.

Optimal slaktvikt

Säkerställer att slaktvikten är i bäst betalt viktspann. Välj enkelt ut de grisar som har en optimal slaktvikt när slaktbilen fylls.

Foderkonsumtion

En optimerad och anpassad foderkonsumtion. Foderpriserna har skjutit i höjden och det gäller att göra det allra bästa för att varje gram ska nyttjas.

Bättre arbetsmiljö

En bättre och säkrare arbetsmiljö. Pigxcel sparar resurser och eliminerar tungt, tidskrävande manuellt arbete. Manuell vägning är förenat med mycket stress och hög skaderisk för både grisar och personal.

God djuromsorg

Förbättrad djuromsorg genom att undvika att utsätta grisarna för onödig stress. Grisarna är helt omedvetna om kameran som sitter i taket och vägs automatiskt flera gånger om dagen.

Flexibilitet

Förbättrad och flexiblare arbetsmiljö för personalen. Personalen kan genom några klick få åtkomst till viktdata via datorer, plattor eller mobiler, oavsett var de befinner sig.

Reducerad miljöpåverkan

Tack vare en förbättrad uppföljning, en optimerad produktion och slakt i precis rätt tid sparas foder, vatten samtidigt som växthusgaserna minskar.

Hur mycket skulle du tjäna på att investera i Pigxcel?
Spela video om optimera lönsamheten i grisuppfödning med Pigxcel

Pigxcel är ett digitalt verktyg för automatisk vägning av grisar

Med hjälp av avancerad kamerateknik och AI planerar, analyserar och optimerar verktyget varje led i grisproduktionen, för att säkerställa en smartare, miljövänligare och mer lönsam produktion.

Med automatisk vägning övervakas grisarnas hela tillväxtperiod vilket gör att både slaktvikter och foderkonsumtion kan optimeras. Vikten är också en viktig indikation på grisens hälsa, och en frisk gris är alltid en mer lönsam gris!

grisproduktion teamet

Vilka är Smart Agritech Solution?

Smart Agritech Solution of Sweden är ett svenskt teknikföretag som säljer Pigxcel, en digital lösning för automatisk vägning av grisar med kamerateknik och AI. Vår vision är att bidra till en digital omställning inom lantbruket och då specifikt grisproduktion. Pigxcel är en banbrytande teknik som ger branschen helt nya verktyg för optimerad lönsamhet och förbättrad djuromsorg.